Voda je náš živel
Specializujeme se na služby provozům které vyrábějí teplou vodu, tedy těm co ohřívají vodu studenou. Pomáháme svým klientům dosahovat úspory na spotřebě a ohřevu vody, ať už jde právě o vodu teplou, studenou, vířivky, lázeňské provozy nebo bazény. Klademe důraz na hygienickou kvalitu vody, tedy eliminaci bakterií.

Vedle služeb dezinfekce a úspor vody a s tím spojené ušetřené energie, nabízíme i odzkoušené produkty, které najdete v našich e-shopech, jeden se specializuje na dezinfekci a druhý zastupuje německou firmu Wolf Umwelttechnologie

Legionella pheumophila
Specializujeme se na eliminaci bakterie Legionella pneumophila. K dnešku jsme instalovali více než sto dávkovacích zařízení na teplé vodě.  Provádíme i havarijní jednorázové dezinfekce vodovodů.
Dezinfekce vody
Zbavíme bakterií vaši vířivku, hydromasážní vanu nebo bazén. Zaměřujeme se na výskyt např. Pseudomonas aeruginosa nebo koliformních bakterií. V bazénech umíme snížit obsah vázaného chlóru.
Úspory vody
Při dávkování dezinfekce do teplé vody můžete snížit teplotu ohřevu. Doporučíme i přezapojení ohřevu na stabilizovanou výstupní teplotu. Dodáváme i osvědčené spořiče vody dle potřeby a užitnosti.
Dezinfekce povrchů
Doporučíme nejvhodnější dezinfekce pro každý povrch a zajistíme nový provozní řád. Eliminujeme výskyt veškerých bakterií i v ovzduší. Vše samozřejmě doložíme otisky a stěry před a po úpravě provozního řádu.

Proč si vybrat nás

Kvalita podložená zákonem
Jsme držiteli živnostenského oprávnění dle zákona 258/2000 Sb. Důrazně varujeme před firmami nabízejícími podobné služby bez příslušného živnostenského oprávnění. Hrozí jim právní postih a především mohou ohrozit vaše zdraví!
Odběry vzorků
Získali jsme certifikát opravňující k odběru vzorků na mikrobiologické šetření. Odebíráme vzorky vod, stejně jako stěry a otisky z různých povrchů.
Širší nabídka biocidů
Disponujeme širokou nabídkou biocidů. Volíme takové, aby nedošlo k poškození materiálů a zároveň použití biocidu bylo co nejúčinnější při aplikaci v co nejnižší koncentraci.
Kvalifikované poradenství
Doporučíme případné technické změny vzešlé z monitoringu při samotné dezinfekci. Zaměříme se především na dosažení úspor a zlepšení obslužnosti distribučních míst.

Pracujeme s vodou

  • Teplá
  • Pitná
  • Bazénová
  • Chladící
  • Studniční
  • Rekreační
  • Jezírková