Služby
Poskytujeme služby provozům které vyrábějí (ohřívají) teplou vodu. Staráme se tedy o vodu teplou, ale i vodu ve vířivkách lázeňských provozů a bazénů. Pomáháme našim klientům dosahovat úspory na spotřebě a ohřevu vody.
Legionella pheumophila
Specializujeme se na eliminaci bakterie Legionella pneumophila, instalovali jsme více než sto dávkovacích zařízení na teplé vodě.  Provádíme i havarijní jednorázové dezinfekce vodovodů.
Dezinfekce vody
Vyřešíme problémy hydromasážních van, vířivek a bazénů. Např. bakterie Pseudomonas aeruginosa, koliformní bakterie (Escherichia coli). V bazénech umíme snížit obsah vázaného chlóru.

Úspory vody
Při dávkování dezinfekce do teplé vody můžete snížit teplotu ohřevu. Doporučíme i přezapojení ohřevu na stabilizovanou výstupní teplotu.  Dodáváme i spořiče vody dle potřeby a užitnosti.
Dezinfekce povrchů
Doporučíme nejvhodnější dezinfekce pro danný povrch, zajistíme nový provozní řád. Eliminujeme výskyt veškerých bakterií, vše můžeme doložit otisky a stěry z povrchů před a po úpravě provozního řádu.

Proč si vybrat nás

Máme speciální vázanou živnost
Živnostenské oprávnění dle zákona 258/2000 Sb.

Některé „odborné“ firmy nabízejí podobné služby i bez příslušného živnostenského oprávnění, může být ohroženo zdraví a hrozí i trestně právní postih

Odběry vzorků
Máme certifikát k odběru vzorků na mikrobiologické šetření, odebíráme vzorky vod, stěry a otisky z povrchů
Širší nabídka biocidů
Disponujeme širší nabídkou biocidů a volíme takové biocidy aby nebyly poškozovány materiály a aby samotné použití biocidu bylo co nejúčinnější při aplikaci v co nejnižší koncentraci
Poradenství
Doporučíme případné technické změny vzešlé z monitoringu při samotné dezinfekci pro dosažení úspor a zlepšení obslužnosti distribučních míst

Pracujeme s vodou

  • Teplá
  • Pitná
  • Bazénová
  • Chladící
  • Studniční
  • Rekreační
  • Jezírková